Θεραπείες

back 2

Ενδοδοντία

κπφ

Η ενδοδοντία περιλαμβάνει τη διάγνωση και θεραπεία οδοντικών βλαβών πολφικής αιτιολογίας, λόγω εκτεταμένης καταστροφής των δοντιών από τερηδόνα. Ο πολφός του δοντιού είναι ο ιστός που βρίσκεται στο εσωτερικό τμήμα του δοντιού και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το νεύρο του, γι’αυτό μια οδοντική βλάβη που επηρεάζει τον πολφό του δοντιού συνοδεύεται συνήθως από πόνο, ο οποίος κάποιες φορές είναι ιδιαίτερα οξύς.

Με την ενδοδοντική θεραπεία (γνωστή και ως απονεύρωση) αφαιρείται ο πολφός του πάσχοντος δοντιού, αποφεύγεται η εξαγωγή του δοντιού και επιτυγχάνεται η διατήρησή του στη στοματική κοιλότητα.

Η ενδοδοντική θεραπεία ολοκληρώνεται συνήθως σε παραπάνω από ένα ραντεβού. Κατά κανόνα συστήνεται στη συνέχεια η τοποθέτηση στεφάνης στο ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι με σκοπό την αποφυγή μελλοντικού κατάγματος, που αποτελεί το πλέον σύνηθες σύμβαμα στα απονευρωμένα δόντια.

Όπου κριθεί απαραίτητο, λόγω πολυπλοκότητας του περιστατικού, ο ασθενής παραπέμπεται σε ειδικό ενδοδοντολόγο (εξωτερικός συνεργάτης).

Άλλες θεραπείες

back 2