Θεραπείες

back 2

Ενδοδοντία

κπφ

Η ενδοδοντία περιλαμβάνει τη διάγνωση και θεραπεία οδοντικών βλαβών πολφικής αιτιολογίας, λόγω εκτεταμένης καταστροφής των δοντιών από τερηδόνα. Ο πολφός του δοντιού είναι ο ιστός που βρίσκεται στο εσωτερικό τμήμα του δοντιού και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το νεύρο του, γι’αυτό μια οδοντική βλάβη που επηρεάζει τον πολφό του δοντιού συνοδεύεται συνήθως από πόνο, ο οποίος κάποιες φορές είναι ιδιαίτερα οξύς.

Με την ενδοδοντική θεραπεία (γνωστή και ως απονεύρωση) αφαιρείται ο πολφός του πάσχοντος δοντιού, αποφεύγεται η εξαγωγή του δοντιού και επιτυγχάνεται η διατήρησή του στη στοματική κοιλότητα.

Η ενδοδοντική θεραπεία ολοκληρώνεται συνήθως σε παραπάνω από ένα ραντεβού. Κατά κανόνα συστήνεται στη συνέχεια η τοποθέτηση στεφάνης στο ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι με σκοπό την αποφυγή μελλοντικού κατάγματος, που αποτελεί το πλέον σύνηθες σύμβαμα στα απονευρωμένα δόντια.

Όπου κριθεί απαραίτητο, λόγω πολυπλοκότητας του περιστατικού, ο ασθενής παραπέμπεται σε ειδικό ενδοδοντολόγο (εξωτερικός συνεργάτης).

Άλλες θεραπείες

back 2
service placeholder

If the issue persists, run the troubleshooter again. To test your microphone, make sure that you have the headset connected to your computer. If it still does not work, you may need to use a different microphone. 😟😵😊 If you hear everything you say in your headphones, even when you're not in a video call, …

service placeholder

It targets the emerging sector of Click Here mini tablets, such as Kindle Fire and Nexus 7. The seventh generation of iPad was announced on September 10, 2019, and released on September 25. It uses a 64-bit Apple A10 Fusion chip, with a 4-core CPU and 6-core GPU. Its Retina Display has a resolution of …